Pipety

Pipety jednomiarowe

 

     Pipeta jednomiarowa z bańką

     Pipety jednomiarowe z bańką i zgrubieniem

 

     Pipety jednomiarowe ze zgrubieniem

 

Pipety wielomiarowe

 

     Pipety wielomiarowe skalowane

     Pipety bez Paska Szelbacha

     Pipety z paskiem Szelbacha

     Pipety wielomiarowe skalowane z bańką